این کفپوشها که بصورت فشرده تر و بدون پایه تولید می‌شوند در گاوداریها کاربرد دارند. استفاده از روشهای سنتی در محل نگهداری گاوها و تمیز نگه داشتن آن هزینه‌های مداوم و بسیاری دارد که با جایگزین کردن این نوع کفپوشها با پرداخت تنها یکبار هزینه نه تنها هزینه های مداوم کاهش یافته بلکه چون کفپوشها قابل شستشو هستند این محصول می‌تواند مزیتهای زیادی برای کسانی که در این حرفه فعال هستند داشته باشد. تجربه نشان داده که گاوها از راه رفتن و خوابیدن بر روی این کفپوشها احساس آرامش بیشتری می‌کنند.