کفپوشهایی با دانسیته پایینتر که بر این اساس اندکی نرم تر و همانند کفپوشهای صنعتی و در کنار کفپوشهای زمین بازی بعنوان تولید اصلی این شرکت معرفی و عرضه می‌شوند:

 
  • کفپوشهای ضد لغزش
  • کفپوشهای مخصوص گاوداریها
  • کفپوش نرم برای کارگران کارخانجات