322

پوشهای روبرو از جنس لاستیک و با دانسیته کمتر از کفپوشهای معمول تولید می‌شوند. این دانسیته باعث می‌شود تا گرانولهای لاستیکی که در کنار هم قرار گرفته‌اند بتوانند یک لایه بسیار مناسب برای ایزولاسیون صوتی ایجاد کنند. این دیوار پوشها با توجه به ابعاد مناسب آنها دارای وزن مناسبی جهت اتصال بر روی دیوارها قبل از عملیات روکار و نازک کاری هستند. دیوارپوشهای فوق با ضخامت 1 تا 2 سانتی متر بر روی دیوار با میخ‌های مخصوص نصب و محکم شده و سپس عملیات پوشش دیوار با گچ و مصالح دیگر انجام می‌شود.
از نوع دیگر این پوششها با ضخامت بیشتر در عایقکاری سطح خارجی تونلها استفاده می‌شود. بعنوان نمونه در سطح خارجی بخشی از تونل متروی تهران در محدوده مصلی از این نوع پوشش‌ها استفاده شده که از انتقال صداهای مزاحم و ارتعاشات احتمالی صحن مصلی در زمان عبور قطار جلوگیری شود.

توضیحات FT3 FT4 FT5 FT6 FT8 FT10
ضخامت(ميليمتر) 3 4 5 6 8 10
ابعاد تقريبی(مترمربع) 1 1 1 1 1 1
تراکم(کیلوگرم بر متر مربع ) 720 720 720 720 720 720
مقدار کاهش صدای ضربه (db) 15 15 16 16 17 18