کفپوشهای زمین بازی

کفپوش زمين بازي کودكان که در ابعاد 100×١00 و 50×50 سانتی متر با ضخامتهای 20 الی 43 سانتی مترتولید می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

کفپوشهای جاذب ضربه

کفپوشهایی که در کارخانجات به عنوان صفحات جاذب ضربه در فونداسیون دستگاهها قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر

کفپوشهای نرم

کفپوشهایی با دانسیته پایینتر که بر این اساس اندکی نرم تر و همانند کفپوشهای صنعتی

اطلاعات بیشتر

عایقهای صوتی

عابقهای صوتی کف و دیوار که یرای جذب صدا در ساختمانها و آپارتمانها یرای آسایش و آرامش ساکنین استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر

تماس با ما

 
137