280

پس از راه اندازی خط تولید و با توجه به لزوم دریافت استاندارد ملی محصول در سال ۱۳۷۸ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست شد تا استاندارد کالای تولیدی را پس از آزمایشات لازم به این شرکت اعطا کند؛ از آنجا که در آن مقطع زمانی ردیفی از استاندارد ملی برای کالا وجود نداشت موسسه استاندارد اظهار نظری در مورد کفپوش زمین بازی ننمود. با توجه به این موضوع شرکت با ارسال نمونه به انگلستان موفق به كسب استاندارد این کشور بر روي اين محصول تحت شماره BS7188 در سیستم استاندارد انگلستان شد. در سال ۱۳۸۴ بدنبال مستندسازیهای موسسه استاندارد و تطابق استاندارد ملی ۶۴۳۷ با استانداردEN1177 اروپا برای این محصول موجب شد تا در ابتداي سال ٢٠٠٦ میلادی مجدداً این شركت اقدام به ارسال نمونه به موسسه Sport Labs انگلستان نموده و استاندارد EN1177 را برای کالای تولیدی خود که مورد نظر و مشابه استاندارد ملی ۶۴۳۷ ایران است را دریافت نماید.

.

نوع کفپوش سطح مقطع
ارتفاع سقوط مجاز نوع رنگ یک لایه/دو لایه استاندارد کالا
۴۳ميليمتری ۱٫۴۵ متر معدنی هر دو EN1177:1998
۴۰ ميليمتری ۱٫۴۰ متر معدنی هر دو EN1177:1998
۳۰ ميليمتری ۱٫۳۰ متر معدنی هر دو EN1177:1998
۲۵ ميليمتری ۰٫۸۰ متر معدنی هر دو EN1177:1998
۲۰ ميليمتری ۰٫۷۰ متر معدنی هر دو EN1177:1998