در کارخانه‌ها از ماشین‌آلاتی استفاده می‌شود که در حین کار ضربه یا ارتعاشات شدیدی را به فونداسیون منتقل می کنند که اگر انرژی این ارتعاشات یا ضربات جذب نشود از طرفی با انتقال به کف و توزیع آن در بستر محیط سالن باعٍث آزار و آذیت و صدمه به سایر ماشین آلات می‌شود بلکه با بازگذشت بخشی از این ارتعاش به خود دستگاه صدماتی را در دراز مدت به آن وارد می‌کند.
استفاده از لاستیک بعنوان یک دمپر ارتعاش از دیرباز مرسوم بوده و اینک شرکت دمپرهایی را با دانسیته بالای 1000 کیلوگرم بر متر مکعب تولید نموده است. این دمپرها با قرار گرفتن در بستر فونداسیون دستگاه در زمان پی‌ریزی این امکان را فراهم کرده تا از توزیع انرژی این ارتعاشات ناخواسته به بقیه بستر محیط کارگاه جلوگیری شود.