318

سازندگان ساختمان از یک طرف و از طرف دیگر همگان بعنوان ساکنین ‌آپارتمانهای مسکونی و تجاری همواره با مشکل صداهای مزاحم ناشی از ضربات پا و سایر اصوات مزاحم از طبقات بالا به پایین روبرو بوده‌اند. تاکنون مصالح و روشهای مرسوم جهت کاهش این اصوات مزاحم با اقبال مواجه نشده‌و در عمل نتیجه‌ای درخور نداشته‌اند. امکان کاهش این اصوات تا مرز 18 دسی بل با استفاده از این محصول ارمغانیست برای فعالان صنعت ساختمان که محصول نهایی آنان را از این مشکل مبرا کند.
این محصول به لحاظ سادگی در حمل و نقل بصورت تایلهایی با ابعاد 100 × 100 سانتیمتر مربع تولید شده و شکل قفل شو این تایلها امکان نصب سریع را توسط کارگران ساده فراهم نموده است. کافیست کل سطوح مورد نظر توسط یک کارگر ساده با این تایلها پوشانده شود. در روشهای معمول پس از کف‌سازی اولیه که معمولاً یک بتن مگر می باشد سطح آماده شده تمیز و جاروب شده و این تایلها چیده و برشهای لازم در کناره ها با تیغ انجام و سپس کف‌سازی نهایی بر روی تایلهای لاستیکی انجام می‌شود.

 
دانلود نتايج آزمون مرکز تحقيقات مسکن راه و شهرسازی

توضیحات W10 W15 W20
ضخامت(ميليمتر) 10 15 20
ابعاد تقريبی(مترمربع) 1 1 1
تراکم(کیوگرم بر متر مربع ) 800 800 800
مقدار کاهش صدای ضربه (db) 54 57 59