در باشگاه‌های ورزشی سقوط وزنه‌های سنگین نه تنها موجب شکستگی و آسیب سطوح می‌شوند بلکه صدای زیادی و آزار دهنده‌ای را تولید می‌کنند، حتی خود وزنه‌ها یا دمبل‌ها می‌توانند آسیب ببینند. به همین منظور شرکت کفپوشهایی را با دانسیته بالا که موجب جذب ضربات ناشی از سقوط وزنه‌های سنگین می‌‌شود را تولید نموده که برای استفاده در این فضاها مناسب هستند. از جمله مزایای این کفپوشها این است که نیازی به نصب حرفه‌ای ندارند و می‌توان با چیدن آنها کنار یکدیگر به طرح دلخواه با توجه به تنوع رنگی از آنها استفاده نمود و در صورت تغییر مکان یا جابجایی آنها را به محیط دیگری انتقال داد. سطح متخلخل این کفپوشها نیز کمک شایانی به میرایی سر و صدای محیط باشگاهها نموده و با جذب اصوات مزاحم از پخش و اکو شدن آنها جلوگیری می‌کند.